ನನ್ನಾಕೆ


ಮಾರುದ್ದ ಜಡೆಯ
ನನ್ನಾಕೆ
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು
ಜಡೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು
ವಯ್ಯಾರದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಗಾ

ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಕೊಂಚ
ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ನಿಜ
ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂದ
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಂದ
ಹೃದಯದ ವೀಣೆ ತಂತಾನೇ
ನುಡಿಸಿತ್ತು ಹೊಸ ರಾಗ

ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬೆರೆತು
ಬೇವು ಕೂಡ ಸಿಹಿಯಾಯ್ತು
 ಓ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ...

                      -ಸಂತೋಷ್ ಸಾಗರ್

Author image
About the Author
ಹೆಸರು : ಸಂತೋಷ್ ಸಾಗರ್
ವಿಳಾಸ: ಸಾಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ:20/05/1985 
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ :ಬಿ.ಎ
ವೃತ್ತಿ:ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹವ್ಯಾಸ:ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ,ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು,ಕಥೆ ಕವನ ಬರೆಯುವುದು

Please share and support me

No comments:

Post a Comment

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು Comment Box ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. Do not spam.