ಹನಿಗವನಗಳು


೧. ಆಟದೊಳಗೆ
ಕತ್ತಲೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೋರು ಯಾರು
ಸೊತೋರು ಯಾರು?
ಗೆಲುವು ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದೋರು ಯಾರು ಅಳಿದೋರು ಯಾರು?
ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕಿನ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು
ಮರುಕದಿಂದ ಕೈಹಿಡಿಯಿತೋ? ಅಥವಾ
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಬಣ್ಣ
ಮಾಸಿಹೋಗಿ ಆಟ ಮುಗಿಯಿತೋ?
ಯಾರು ಬಲ್ಲರು...

೨. ಪರಿತಾಪ
ಎನ್ನ ಮನದ ಮಾತ ನಾನೇ ಕೇಳಲಾರೆ
ಕಂಬನಿಯ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲಾರೆ...
ನನ್ನ ಕಂಬನಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಸೆ
ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳದೇ ತಿಳಿಯುವವ
ಎಂದು ಸಿಗುವನೋ ನಾ ಕಾಣೆ!!!

೩. ಗಮ್ಯ
ನೀನಂದೆ ಅಂದು
ನಾನು ಬಾಣವಾದರೆ ನೀನು ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆಂದು
ಆದರೆ ಗಮ್ಯವನು ಸೇರಲು
ಬಾಣ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡಲೇಬಕೆಂಬುದು
ಅರಗಿಸಲಾಗದ ಕಹಿ ಸತ್ಯ.

೪. ಕನಸು ಜೀವನದೊಳಗೆ
ಕನಸೇ ಜೀವನವೋ ಜೀವನವೇ ಕನಸೋ
ನನಗೊಂದೂ ತಿಳಿಯದು.
ತಿಳಿಯುವಾಸೆ...
ಆದರೆ ಅದೊಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಮರ್ಮ!!!
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆವವು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು
ಆದರೆ ಮರೆಯಲೆ ಬೇಕು.. ಅದೇ ಜೀವನದ ನೀತಿ.

೫. ಹರೆಯ

ಆಸೆಗಳು ನೂರು ಕಣ್ಣ ತುಂಬ
ಮನಸೊಂದು ಹೇಳುವುದು ತುಂಬೆನ್ನ ತುಂಬ
ಆ ಆಸೆಯನ್ನ...
ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟವದು, ಮನಸಿನ ಕಾಟ,
ಸಿಲುಕಿದಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ ಕೇಳೆನ್ನ ಜಾಣೆ.

-ಅಮೃತ ಆರ್
Photo Credit: Stunning


Author image
About the Author
ಹೆಸರು : ಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ ಆರ್.
▪ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರು ನಿವಾಸಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ ಆರ್ ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾಜನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಹನಿಗವನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Please share and support me

2 comments:

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು Comment Box ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. Do not spam.